CÔNG TY CỔ PHẦN TVTK-GS XÂY DỰNG ĐIỆN TOÀN CẦU

CÔNG TY CỔ PHẦN TVTK-GS XÂY DỰNG ĐIỆN TOÀN CẦU

CÔNG TY CỔ PHẦN TVTK-GS XÂY DỰNG ĐIỆN TOÀN CẦU

CÔNG TY CỔ PHẦN TVTK-GS XÂY DỰNG ĐIỆN TOÀN CẦU

CÔNG TY CỔ PHẦN TVTK-GS XÂY DỰNG ĐIỆN TOÀN CẦU
CÔNG TY CỔ PHẦN TVTK-GS XÂY DỰNG ĐIỆN TOÀN CẦU
Trang chủ   >   Chi tiết
  • Giới thiệu giải pháp
  • Cấu hình hệ thống
  • Hướng dẫn quy trình

Quy mô hệ thống

2kWh

3kWh

5kWh

Hóa đơn sử dụng điện (tháng)

1-1.5 triệu

1.5-2 triệu

≥ 2.5 triệu

 

Cấu hình hệ thống

7-8 tấm pin

1 bộ hòa lưới

Thiết bị giám sát

10-12 tấm pin

1 bộ hòa lưới

Thiết bị giám sát

16-20 tấm pin

1 bộ hòa lưới

Thiết bị giám sát

Điện mặt trời tạo ra / tháng

240-260kWh

360-400kWh

620-650kWh

Điện mặt trời tạo ra / năm 2880 - 3120kWh 4320 - 4800kWh 7440 - 7800kWh
Tiền điện tiết kiệm tính theo đơn giá 2.846VNĐ / tháng 683.040 - 739.960 VNĐ 1.024.560 - 1.138.400 VNĐ 1.764.520 - 1.849.900 VNĐ
Tiền điện tiết kiệm tính theo đơn giá 2.846VNĐ / năm 8.196.480 - 8.879.520 VNĐ 12.294.720 - 13.660.800 VNĐ 21.174.240 - 22.198.800 VNĐ

Chi phí đầu tư (khoảng)

57.500.000VNĐ

77.600.000VNĐ

124.500.000VNĐ

Facebook